Coșul Meu
Stimulentele imunitare naturale Stimulentele imunitare naturale

Stimulentele imunitare naturale

Sănătate noiembrie 12, 2015 AromScience 0

Ce este sistemul imunitar?

Sistemul imunitar este o “armată” for­mată din miliarde de celule, menită să ne protejeze corpul de orice formă de agresiu­ne din exte­rior sau din interior.

Zilnic, mii şi milioane de microbi cu care intrăm în contact sunt inactivaţi de către acest sistem, fără ca noi să ştim. În lipsa acestor structuri de apărare, coordonate magistral de către o veritabilă in­te­ligenţă naturală aflată în orga­nismul fie­căruia dintre noi, nu am putea supravieţui nici măcar o zi. Atunci când ne îmbolnăvim de guturai, de gripă, când fa­cem o infecţie renală ori urinară, o hepa­tită sau orice altă formă de infecţie, “vina” o poartă nu nea­părat microorganismele care o produc, ci, în primul rând, sistemul imunitar, care în mod normal are ca­pacitatea de a opri orice agresiune microbiană, cunos­cută sau necunoscută. Fără în­doială că buna funcţio­nare a acestui sistem este o ve­ri­tabilă cheie a sănătăţii fiecăruia.

Din pă­cate, stilul de viaţă al omu­lui modern este cât se poate de ne­prielnic acestui sistem imunitar, care mai ales pe termen lung se dove­deşte a fi ex­trem de sensibil la intoxicaţiile lente prin ali­mentaţie, la calitatea în­doielnică a apei de băut, la se­dentarism, la stres, la po­lua­rea at­mosferică şi la o mul­titudine de alţi factori nocivi. Din acest motiv, epi­demiile de gripă, de hepatită virală, in­fecţiile renale etc. fac ravagii în ultimele decenii. Medi­cina na­turistă are însă mij­loace pen­tru a revigora acest sis­tem imu­nitar, prin­tr-o “armă” foarte puternică a naturii: sti­mu­lentele imu­nitare din plante me­dicinale.

Iata un clasament al celor mai eficiente plante care intaresc sistemul imunitar:

– Echinacea – acţio­nea­ză relativ rapid (în 3-4 zile apar efectele de mărire a ca­pacităţii de apărare a orga­nismului în faţa infec­ţiilor)

– Ginsengul (Panax ginseng)- Rădăci­na aces­­tei plante este considerată una dintre cele mai bune adaptogene, motiv pentru ca­re este folosită cu succes într-o mare varie­tate de boli. Plantele adaptogene sunt cele care măresc capacitatea şi viteza de adap­­­tare a organismului la condiţiile ne­priel­­nice de viaţă (frig, stres, absenţa lumi­nii, carenţe de ali­men­taţie etc.)

– Maghiranul (Majorana hortensis) – are efecte de mărire rapidă a temperaturii organismului, produ­când un fel de acces de febră (deloc dezagreabil), care permite sistemului imunitar să acţioneze extrem de eficient

– Macesul – este foarte bogat in vitamina C si nu numai ca inta­reste imu­ni­tatea, dar este si un ex­ce­lent tonic.

– Catina alba – fructele ei sunt bogate in vitamina C. Sucul de catina este un tonic excelent si intareste imunitatea.

– Frunzele de coacaz negru – sucul lor este bo­gat in vitamina C si in pigmenti care stimuleaza circulatia si sistemul imu­ni­tar.

 

AromScience

Nu exista nici un comentariu adaugat pana acum.

Adauga tu primul comentariu